Tjenestemandspension

Tjenestemandspension: Løntrin til skalatrin

Tjenestemandspension

Løntrin til skalatrin

 

Tjenestemandspensionen beregnes efter statens skalatrin. Det vil sige, at man kigger på den pensionsgivende løn på det kommunale løntrin, man befinder sig på. Herefter sker pensioneringen så fra det statslige skalatrin, der ligger tættest på ens pensionsgivende løn. Der er altså mulighed for, at man kan blive pensioneret på et højere eller et lavere skalatrin.

 

Forholdet mellem løntrin og skalatrin i overenskomstperioden

 

Da der ikke sker en koordinering af beregningsmetoden mellem Danmarks Lærerforening og Udbetaling Danmark, er DLF nødt til at tage forbehold for ovenstående beregning. Der har dog hidtil været fuld overensstemmelse mellem Danmarks Lærerforenings beregninger og den pension Udbetaling Danmark har udbetalt.