Lønforløb for lærere

Gældende pr. 1/4 2024

Gældende fra 1. april 2024      

 

 

Tillæg

Årsløn

Månedsløn

Grundløn

Løntrin 31

4.732,95

381.834,28 

31.819,52 

Efter 4 år:

Løntrin 35

4.732,95

408.251,68 

34.020,97 

Efter 8 år:

Løntrin 40

-

440.553,98 

36.712,83 

Efter 12 år:

Løntrin 40

15.776,50

456.330,48 

38.027,54 

Grundlønstillægget på kr. 3.000 (år 2000 niveau) Reguleret til kr. 4.732,95 bortfalder efter 8 års anciennitet.

Beløbene er i nutids-kroner og afrundede.                                                                                                                                                                              

Hertil kommer følgende tillæg, som alle lærere er omfattet af:         

Undervisertillæg: Årligt tillæg på kr. 13.000 (år 2000 niveau) Reguleret til kr. 20.509,45. Tillægget udbetales månedsvis.                                          

Tillæg for undervisningstimer over 750 timer: Der ydes et tillæg fra undervisningstime 751 på kr. 90 pr. time (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 141,99 pr. time. Tillægget udbetales månedsvis. 

Horsens-tillæg: Horsens-tillægget er et årligt tillæg på kr. 9.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 14.198,85. Tillægget følger beskæftigelsesgraden og udbetales månedsvis.

Fritvalgstillægget: Der ydes et årligt tillæg svarende til 1,38%. Tillægget udbetales månedsvis, af den pensionsgivende løn. I stedet for at få tillægget udbetalt som løn, kan man vælge at forhøje pensionsbidraget til Lærernes Pension.

Beløbene er i nutids-kroner og afrundede.                                                                                            

Hertil kommer yderligere lokalt forhandlede tillæg.                                

Pension: Dertil kommer, at der af hele lønnen indbetales 17,3 % til pension.                                                                                                    

SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE                                                                      

OVERSIGT OVER UDBETALINGSTIDSPUNKTER FOR SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE 2024                                                                        

Hvert år udbetales der samlet 2,15 procent i særlig feriegodtgørelse.      

Optjeningsperiode

Der udbetales

Udbetalingstidspunkt

1/1 - 23 til 31/12 -23

1,15 procent forhøjet ferietillæg                (overenskomstbestemt) 

1. maj

1/9 - 23 til 31/5 - 24

1 procent   

31. maj      

1/6 - 24 til 31/8 - 24

1 procent   

31. august