Løntillæg for lærere på CAUL

Gældende pr. 1/4 2024.

Gældende fra 1. april 2024                                                                                                                                                      

Lærere på CAUL har nogle særlige løntillæg.                                                             

LØNTILLÆG SOM ALLE LÆRERE INDEN FOR VOKSENSPECIALUNDERVISNING SKAL HAVE (centralt aftalt):                                                           

SPECIALUNDERVISNINGSTILLÆG: Til lærere ved specialundervisning for voksne ydes et pensionsgivende tillæg på kr. 28.300,00 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 44.647,50

Tillægget udbetales månedligt.                                                                                                                                                                 

FUNKTIONSLØN FOR U.V. TIMER OVER 680 TIMER ÅRLIGT: For undervisningstimer over 680 timer pr. år ydes et tillæg pr. time på 100 kr. (år 2000 niveau). Reguleret til kr.  157,77

 

TILLÆG AFTALT MED HORSENS KOMMUNE:                                             

ASV HORSENS TILLÆG: Årligt tillæg på kr. 9.620 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 15.176,99

Tillægget udbetales månedsvis.                                                                                                                                                                

FUNKTIONSTILLÆG FOR FLERE ELLER SKIFTENDE ARBEJDSSTEDER: 

Årligt tillæg på kr. 2.500 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 3.944,13 

Udbetales som engangsbeløb, når læreren som led i sit arbejde gør tjeneste uden for ASV's lokaler. Tillægget udbetales som et engangstillæg, når dette har gjort sig gældende i i alt 12 uger i løbet af et skoleår.                                                                                                                                                                                                 

FUNKTIONSTILLÆG TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER

Årligt tillæg på kr. 10.200 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 16.092,03

Tillægget udbetales månedligt.                                                                                                                                                                               

KVALIFIKATIONSTILLÆG FOR BESTÅET PÆDAGOGISK DIPLOMUDDANNELSE

Årligt tillæg på kr. 6.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 9.465,90

Tillægget udbetales månedligt.                                                                 

Medarbejdere, der tidligere har modtaget løntrin herfor, bevarer tillægget som en personlig ordning.                                                                     

KVALIFIKATIONSTILLÆG FOR RELEVANT MASTERUDDANNELS (VURDERES AF LEDELSEN)                                                                         

Årligt tillæg på kr. 12.000 (år 2000 niveau). Reguleret til kr. 18.931,80

Tillægget udbetales månedligt.

Tillægget for PD modregnes i dette tillæg. Medarbejdere der tidligere har modtaget løntrin herfor, bevarer tillægget som en personlig ordning.     

 

DELTAGELSE I LEJRSKOLER OG EKSKURSIONER MED OVERNATNING       

For deltagelse i lejrskole og ekskursioner med overnatning ydes et tillæg på kr. 127,33 (år 2000 niveau) Reguleret til kr. 200,88

Pr. påbegyndt dag på lørdage og søndage på kr. 289,62 (år 2000 niveau) Reguleret til kr. 456,92    

Ved deltagelse i lejrskole er man desuden berettiget til time-dagpenge, hvor udgiften til måltider er trukket fra, på kr. 143,50

Beløbet er pr. overnatning man er af sted.                 

Beløbene er i nutids-kroner og afrundede.