Særligt for dig som lærer i Horsens Lærerforening.

Læs herunder pjecer samt guide til psykologbistand.

Pjecer mm.

Som ansat i Horsens kommune kan du søge psykologbistand på følgende måder:

Ved uspecifikke sygemeldinger (stess, depression m.m.) kan din leder tilbyde dig afklaringssamtaler med en ekstern konsulent/erhvervspykolog, hvis det skønnes relevant.

Dette er beskrevet i sygefraværspolitikken 1-5-14. Læs mere her.

På Horsensportalen, kan du endvidere læse:

"Horsens Kommune har en aftale med Falck Healthcare om psykologbistand.

Ordningen dækker:

  • Vold
  • Trusler om vold
  • Psykisk terror
  • Røveri og lignende
  • Pludselig dødsfald (dvs. hvis en ansat pludselig dør, kan der ydes hjælp til vedkommendes nærmeste kolleger).

Overgrebene kan være fremsat/udøvet af borgere, klienter og pårørende til brugere og kan være fremsat/udøvet i og uden for arbejdstiden.

Hvad får man hjælp til?
Hjælpen ydes til den ansatte, der har været direkte impliceret i hændelsen, og til evt. kolleger der har overværet hændelsen. Hvis flere ansatte har overværet den samme hændelse, kan der aftales gruppesamtaler i stedet for individuelle samtaler.

Tilbuddet om psykologbistand til ansatte er åbent i 6 måneder fra hændelsesdatoen. Der tilbydes max. 4 timers hjælp pr. hændelse

Sådan rekvireres psykologbistand
Ved henvendelse om psykologhjælp skal der henvises til Horsens Kommunes aftale. Det er den ansattes leder, der tager kontakt til Falck Healthcare for at iværksætte psykologbistand.

Der kan ringes døgnet rundt på telefonnummer 70 10 20 12

Når lederen har kontaktet Falck Healthcare, vil det videre forløb blive oplyst. Alle samtaler med en psykolog er fortrolige, og foregår som udgangspunkt hos psykologen.

Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte Pia Nielsen i HR på tlf. 76 29 22 02.

Hvis du ikke er omfattet af de ovenstående tilbud, kan du henvende sig til Horsens Lærerforening for råd og vejledning om evt. psykologbistand gennem DLF.